ĐI QUA

Nguyễn Tất Độ

 

 
 

 

                                                                                    


Nghĩa trang, cỏ xanh trên
mồ hư danh ông này
bà nọ, trùng trùng bia
trùng trùng ký tự người
sống người chết mộng dài
mộng ngắn ngày nhân gian
đêm nhân gian sự sống
sinh thành và huỷ diệt
trong một phần triệu triệu

giây phút mình nắm tay
anh đã nghe tình lịm
chết, thắp nén nhang cho
mình, thắp nén nhang cho
tình, nén nhang chưa tàn
mà tình đã hết,nén
nhang tàn mà anh chưa
chết, đành ôm tàn tro
đi cho hết cuộc đời...

 

 

Last modified on 07/03/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC