Nguyễn Thói Đời  

ĐÊM LOAY HOAY

 

 
 

 

 

                                                                                     
mm

Tranh Alexei Antonov

 

Có những đêm không ngủ như đêm nay
Không thể ngủ tôi loay hoay đi từ
Trên lầu xuống tôi loay hoay đi từ
Tầng trệt lên rồi bức bách loay hoay

Tìm chiếc chìa khóa, chiếc chìa khóa để
Mở hai cánh cửa phía sau lưng, tôi
Gọi điện hỏi người phụ nữ hồi chiều
Người phụ nữ hồi chiều nói không biết

Và bảo tôi hãy gọi cho người phụ
Nữ hồi sáng, tôi gọi điện hỏi người
Phụ nữ hồi sáng, người phụ nữ hồi
Sáng bảo tôi phải phá cánh cửa nhỏ

Số mười, chiếc chìa khóa nằm ở đó
Tôi lấy được chiếc chìa khóa và đêm
Bỗng im ắng lạ kỳ, không còn gì
Ngoài tiếng ken két của những cái bản

lề đã rỉ sét trên hai cánh cửa.

17/10/2013


 

Last modified on 10/21/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC