ĐÊM CÓ 3 SỰ LẶNG LẼ

Nguyễn Tất Độ

 

 
 

 

                                                                                     

 


 

Cúp điện. Căn phòng bỗng chốc chìm
trong bóng tối.Tiếng guitar bị
một nhát búa vô hình làm vỡ
tan, văng vào khoảng không đen ngòm.
Tôi dừng tay, dò dẫm đi tìm...
Căn phòng rồi cũng được thắp sáng
thứ ánh sáng vàng võ, hắt hiu…
Bây giờ, có 3 thực thể đang
hiện diện: Ngọn nến, cái bóng… và
tôi. Ngoài kia, mưa vẫn đang rơi... 

 

 

Last modified on 04/01/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC