Nguyễn Thói Đời

ĐÁM GIỖ

 

 
 

 

                                                 

                                 

mmCó những cuộc đời dài dài
đến tận đời con đời cháu đời chít
có những cuộc đời ngắn ngắn
đến chưa kịp thấy mặt người ... có những

bữa tiệc đông đông đến độ
đầy cô hồn ngạ quỷ có những bữa
tiệc vắng vắng đến độ
chẳng thấy mình ngồi ở đâu ... đám giỗ!!!


     

 

Last modified on 06/17/2012 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC