CỘT CHỐNG TRỜI

Nguyễn Tất Độ

 

 
 

 

 

Tôi leo lên một
Cây cột chống trời.
Ôi những cây cột
Vuông góc với mặt
Phẳng của trần gian

Con người leo lên
Ai chưa leo thì
Leo ai đang leo
Thì tiếp tục leo
Tôi tiếp tục leo

Lên leo lên đôi
Lần vuột tay tuột
Xuống tuột xuống rồi
Lại leo lên leo
Lên rồi thất vọng

Mà hình như là
Hốt hoảng khi nhận
Ra trên kia chẳng
Có gì vậy những
Cây cột dựng lên

Đâu phải để leo
Lên bởi trên kia
Đâu có gì trên
Kia không có gì
Nên tôi tuột xuống

Trong nỗi lo lắng
Lỡ đâu tôi đã
/đang ở thiên đàng?!

 

 

Last modified on 03/02/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC