CHIẾC ÁO & DÒNG SÔNG

Nguyễn Tất Độ

 

 
 

 

                                                                                     

 Dòng nước tuôn ra
từ chiếc áo sờn
đang được xoắn chặt,
đục ngầu bụi trần...

Sông bao dung đón
nhận...cuốn trôi đi...
và tan loãng ra...
Sạch ...và nhẹ nhõm...

 

 

Last modified on 09/14/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC