BÀI TIN (HUYỀN) CHO EM

Nguyễn Tất Độ

 

 
 


 

 

Viết cho Băng Châu

Anh nói anh đang tin và niềm tin
đó đang làm nên điều kì diệu thì
có người lại hỏi anh đang tin vào
ai và đang tin vào cái gì. Anh
là kẻ vô thần và không có đạo
 
mà nếu hữu thần thì chính em là 
vị thần đó của anh và nếu có
đạo thì tình yêu của em là đạo
của anh ví dụ bây giờ anh gặp
lại người đã hỏi anh thì anh sẽ
 
mỉm cười mà trả lời rằng anh đang
tin vào người mà anh đang tin em
là người mà anh tin em là ai
đó là bí mật của trái tim anh,
mà nếu là bí mật thì chắc chắn
 
anh sẽ không nói đâu và anh đang
tin vào cái gì ư? anh đang tin
vào điều mà anh tin mà điều anh
tin cũng chính là bí mật của trái
tim chỉ có anh và em biết rõ.

 

 

 

Last modified on 05/17/2007 4:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME