TÌNH YÊU, MŨI TÊN VÀ BIA BẮN

Nguyễn Tuệ

 

 
 

 

                                  

                                                  


mm


tình yêu em như mũi tên
bắn xuyên qua trái tim ta
rồi vụt mất chỉ còn lại
trong ta một trái tim đơn
lẻ đang rỉ máu từng giọt
từng giọt rớt rơi trong đêm  
buồn tênh va chạm với từng
giọt buồn tạo một âm vang
bên hư không thinh lặng …

hay không em hỡi người tình
tàn nhẫn em hãy cứ quay
lại ghim vào trái tim ta
từng phát một hay cả trăm
triệu phát dù em có xé
nát trái tim ta dù ta
có đau đớn ta vẫn nguyện
là kẻ khờ khạo làm bia
bắn cho em đấy chỉ vì
ta đã yêu em …

 

 

 

Last modified on 09/15/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC