THƠ VÀ NÀNG

Nguyễn Phan Thịnh

 

 
 

 

thơ bây giờ không phải để ngâm nga
vì nhịp đời này hối hả vì thống
thiết bức bách vì điêu linh khốn quẫn
vì hơi thở tắc nghẽn vì trái tim
tan nát vì nghĩ suy cùng kiệt trong
tuyệt vọng dưới ánh sao của nàng, nàng

phone cho bạn kể giấc mơ đêm qua
nàng vào toilet ị ra một hành
tinh chói lòa và trong mơ nàng chói
lòa lấp lánh lấp lánh lấp la nàng
chói lòa và nàng sáng giới vàng bạc
mã não nàng ngào ngạt thơm nàng tuyệt

vời sang, thơ không phải để ngâm nga
ở đầu thế kỷ này hoặc không bao

giờ nữa, nàng đã ị ra một tinh
cầu chói lòa trên cao vời và nàng
nhìn xuống nhân gian như giòi bọ nàng
xót thương và nàng nạt nộ nàng dấu
yêu và nàng tởm lợm và nàng âu
yếm và nàng rẻ khinh, vì nàng đã

mơ đêm qua một giấc mơ thối thủm
đeo đẳng từ miệng nàng phone cho bè
bạn và nàng sắp ngồi vào gõ e-mail...
 
10/02

 

 

 

Last modified on 02/24/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC