EM NỮ SINH

Nguyễn Phan Thịnh

 

 


 

từ lớp ra em vào quán bar
ê không kem kiếc không coca
cho ken pha spy và dĩ
nhiên thuốc gì lắc lư thật đã,

em spacy vênh váo cặp kè
tên quái xế viva tóc đỏ
bầy ngựa chứng tung bờm hí lượn
cổng trường em ngang ngửa chân ngà,

nô pho. chuyện nhỏ dĩ nhiên đồ
bỏ không đầy lỗ rốn phơi sương
sánh vở chữ nghĩa nhì nhằng tối
hù . ối dào ai đâu mẹ cha,

mưa bủng mặt nghênh ngang vú ứơt
phố thành sông em chếnh choáng khuya
về. em về đâu về đâu em
không về đâu. ô em muốn chết,

như bào thai sớm chết của em
nữ sinh chưa quá tuổi dậy thì !

10/2002

 

 

 

Last modified on 03/26/2007 4:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME