NỤ BUỒN

Nguyễn Nguyên An

 

 
 

 

 
                                                      

Nhỏ bé như hạt mưa rừng thẳm
em rơi vào dòng đời huyên náo
nguyên vẹn một tấm lòng thơm thảo
để cho ai? Cô bé Công nghệ

Thông tin thiết lập tôi gmail nhóm?
từ đó tôi ôm trọn nụ buồn,
bởi khoảng cách tôi và em là
GIÓ! là BÃO, là đêm dài,

lỗi nhịp trăm năm. GIÓ đi qua
cây rũ mình, úa héo rất tội!
Gọi thiên thu không được chút rằm

Mai em về phố núi Gia Lai
để nơi đây sông chờ núi nhớ
và một người chong đêm trăn trở.
Ngày đau, ngày đau và ngày đau...

 

 

 

Last modified on 03/19/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC