MẸ

Nguyễn Nguyên An

 

 
 

 

 
Chín tháng mười ngày mẹ ì ạch
mang con. Mấy phút nhụy nở, con
mang thời con gái mẹ đi để
những cơn mưa ở lại tóc chiều

Đến tận khi con làm cha, con
mới hiểu lòng mẹ, năm canh đau
đáu đoạn trường, mẹ cho con xiết
kể, tháng năm mòn mỏi thịt xương.

Mẹ ơi, con nuôi con vất vả
càng lặng người xao xuyến dáng mẹ
bóng đổ, nhập nhoà, tất tả, nghiêng
cả bấc đèn những đêm mưa! Mẹ

Xưa nuôi con, nay bồng ẵm cháu
trên tay gầy bao thế hệ qua
chớm bạc tóc mới thấm lòng từ mẫu
quặn lòng xa xót những đông mưa.

Bao giờ con giúp được mẹ đâu
chút muối nhỏ sao sánh biển mặn.
Con bay lên từ mẹ; mẹ về
muôn thuở với mặt ĐẤT BAO DUNG.

 

 

 

Last modified on 03/13/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC