CÓ VÀ KHÔNG

Nguyễn Nguyên An

 

 
 

 

 
                                                                         

Tặng Nguyễn Thị Kinh Hạnh

Vật chất, của cải và đất đai
em treo những  điều đang thực
chạm vào tất nhiên tôi ngã
lồm cồm đứng dậy để chia tay

Tôi vẽ cái cái Không to tướng
và đoạn đời vấp ngã, lầm than
sợ em chạm vào Không hóc búa
giải cả đời mù lối ra Không?

Lễ nghi đáng quý, đừng đáng tiếc
tình yêu không thích vì, không bởi
tôi thương em dũng cảm yêu tôi
sao em lại giả vờ không biết

Treo tromg Không tôi vô tận
chúng ta hãy quyết tìm quyết gặp
đừng mù mờ nhìn Không trong
lạc một đời mù lối ra Không!

Huế, ngày 14 tháng 3 năm 2004

 

 

 

Last modified on 03/25/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC