Nhi Nguyên

TỰ NHIÊN TỐI

 

 
 

 

                                                 

                                 

MM
một tiếng ca và một rừng con
chim nhỏ gọi bầy lá rung rinh
theo làn hơi của việc hót ngày
đang đến tia nắng đầu tiên đã

dậm chân chạm được đất mặt đất
hiền vương vãi lá mùa thu trĩu
nặng hạt sương long lanh rơi với
những thổn thức khi tâm hồn dậy

sóng ai đã mơ hồ rạch đứt
mạch thời gian bỗng dưng tối xầm
nắng chạy đi đâu mất đám mây
đen trườn lên trước mây trắng tự

nhiên tối ầm giật bắn cả tâm
tư nơi đỉnh đồi cây cao nhất
đã cháy mùi khét bốc lên mưa
mưa giọt rơi xuống đất nhảy lên

không cao chỉ tạo nên lỗ nhỏ
thâm tím khoảng tâm hồn mưa mưa
dầm dề làm khuôn mặt dài ra
rệu rã cả đoạn đầu chảy xê ̣...

27.4.2013

 

 

Last modified on 05/27/2012 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC