Nguyễn Lãm Thắng

TÔI Ở TẠI NƠI KHÔNG PHẢI LÀ NƠI TÔI Ở – NGHE LẠNH VÀO ĐÔNG

 

 
 

 

                                                                                    

mm

 

TÔI Ở TẠI NƠI KHÔNG PHẢI LÀ NƠI TÔI Ở

tôi đứng dậy những mê muội của
lớp vỏ thời gian đi rồi những
cục ghèn đá hoá rêu xám nỗi
âu lo rụng tóc đằng sau những

tượng đài là những hài cốt cháy
đen những tiếng súng hoá thành loa
vang vang trên bầu trời máu từ
sâu thẳm của đại dương muối đã

ăn dần biển mắt tôi đã mờ
dần bởi những chiếc mặt nạ quen
thuộc tôi đã nhắm mặt lại để
thấy rõ hơn trần thế những bế

tắc những đau khổ những sự chán
chường những phút chờ đợi những
thèm khát đã bị chôn sống đã
biến thành những oan hồn trong cõi

đời này những người bạn thân đã
từ giã một lối đi quen họ
rẽ về sa mạc câm và ngồi
xuống và đứng lên và hét như
một một tấm bia cắm vội trước

hoang mồ tôi đã chứng kiến ánh
nắng chiều đã ăn dần tôi và
dấu hài cốt tôi vào một đêm mịt
mù của miên trường và miên viễn

 

mm


NGHE LẠNH VÀO ĐÔNG

chưa là ngọn là
gốc của một buổi
sáng bên tách cà
phê đậm đặc mới

phát hiện một ca
khúc buồn như đám
tang dưới mưa sa
như những lời sám

hối của một đời
người tôi đang đứng
dậy sau những ngày
tháng lê thê rụng

rời uể oải đừ
ngắt tôi thấy đám
mây bay trong hư
vô mỏi mệt lắm!

 

 

Last modified on 12/10/2014 6:00 PM © 2004 2014 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC