XUÂN Ở ĐÂU

NGUYỄN LƯƠNG BA

 

 
 

 

                                                                                     

 

 

 

Chúc Mừng Năm Mới 2009-Kỷ Sửu

Trước sân vắng mai vàng, vườn sau
Thiếu lá nhung, bánh chưng đùm lá
Chuối, tết đến mà xuân vẫn ở
Đâu, ta đành mộng ước một ngày.

Ngỡ rằng tết chưa sang, đêm qua
Bão tuyết cành ôm tuyết, tuyết lạnh
Xứ lạ tha hương hăm mấy lẻ
Làng xưa nhớ tổ bấy canh thâu.

Chiều ba mươi mâm cổ tâm thành
Bàn thờ nghi ngút trầm hương vương
Khói tỏa hương mai trong trầm lắng
Đâu thấy xuân xưa ở bắc cầu.

Dẫu ai buôn bán nguợc xuôi chiều
Ba mươi tết tức tuởi về nhà
Đoàn tụ hàn huyên đón giao thừa
Rồi lại chờ đợi những ước mơ.

 

 

Last modified on 01/25/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC