ĐỘC TẤU

Nguyễn Lương Ba  

 

 
 

 

 

mm


Khi quan sát con phố ở đấy   
Không thấy một sự thay đổi nào                        
Con phố vẫn còn nguyên con phố
Là một phần của hoạt động chung

Người ta không thể ngăn lại mà
Không biết sức lực hoạt động chung
Ấy ở đây người ta tìm cách
Định nghĩa đầu tiên về nhiệm vụ

Khi họ nghiêng mình ra ngoài nhìn
Những âm thanh lớn lên còn nguyên
Lớn lên còn nguyên thật táo bạo
Hy vọng lớn về âm nhạc nhé

Trước khi những cửa sổ mở ra
Từ cây dương cầm lao xao có
Thể tưởng tượng ra sự diễn tấu
Từ phòng này lan sang phòng khác

Nhìn từ phía bên kia con đường
Mặc dầu hay đúng hơn cái cá
Biệt là con đường vẫn thế hiễn
Nhiên như người ta tìm thấy vậy.

Tháng 2/2007

 

 

 

Last modified on 02/15/2007 - 9:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME