XANH NHƯ MỘT NGUYÊN ÂM KHÔNG QUEN...

BLEU COMME UNE VOYELLE INCONNUE...

Nguyễn Hữu Viện

 

 
 
 

mm


Vào giây phút trầm thống cuộc đời
em, ngay anh vẫn nghĩ rằng đôi
mắt em ít xanh hơn truớc… Một
mắt xanh buồn cho Mẹ và mắt

xanh kia buồn cho chị chúng mình…
Đôi mắt em xanh như biển cả
sâu thẳm, mầu xanh khát vọng Tự
do, mầu xanh vẫy gọi mầu xanh.
 
Thời gian kết tinh lắng đọng trong
kỷ niệm chúng mình, em dấu yêu…
Đôi mắt em xanh như vùng trời
không mây, mầu xanh đam mê Tình

mm

yêu, mầu xanh trùng lặp mầu xanh.
Không gian thu hẹp trong luyến tiếc chúng mình, em dấu yêu… Ôi đôi mắt
em chia từng ngăn xanh, cho phép

Vũ trụ này quay cuồng, khả thi
với năng lực xanh biển, em dấu
Yêu… Xanh. Xanh. Xanh. Xanh thẳm khát
vọng Tự do. Anh yêu em trên

nền xanh ngát, em yêu anh trên
phông xanh dào dạt, tâm thân chúng
mình đan quyện thành nhất thể duy
nhất xanh xanh. Một mầu xanh phổ

quát, xanh theo mầu đôi mắt em,
xanh như mối Tình đầu, vun tưới
bằng nước biển cho muôn tình yêu
trần thế. Từ chỉ một dạ khúc

nhập chung tuyệt diệu lắng nghe «Tình
yêu xanh» cất tiếng. Xin cùng lắng
nghe dưới ánh trăng thanh tuyệt trần
đôi bờ Đại Tây Dương lẫn Thái

mm


Bình Dương. Tình mình cây cầu nối
hai đại dương… Em người đàn bà
đôi mắt xanh, con người thuần chất
Pháp trong muôn hoa tuyết, trong trái

tim anh rực lửa rực cháy như
hỏa sơn. Bài thơ này vết trầm
tích dung nham cuốn theo chiều gió,
tìm kiếm bí mật trong đôi mắt

em xanh thẳm huyền diệu. Em người
đàn bà đôi mắt xanh có thể
thay đổi máu anh đỏ thành xanh
cách mạng thành Tự do. Khả thi

có thể và anh vui sướng biến
cuộc đời anh hoàn toàn tươi mới.
Kể từ đây em sẽ là mặt
trời mới của anh. Anh yêu em

biết bao. Anh yêu em làm sao.
Anh yêu em dạt dào
Anh thấy em lái xe trên Xa
lộ Mặt trời giữa mùa bão tuyết


mm

tháng Mười hai, một mắt xanh thầm
khóc cho Mẹ chúng mình, mắt xanh
kia khóc thầm cho chị chúng mình.
Chẳng còn đại dương đầy lệ xanh

thẳm, anh lo sợ cho em người
đàn bà mắt xanh. Trên chân trời
hoàng hôn mang nhiều mầu sắc u
buồn, chẳng còn chất xanh trong đôi

mắt em, chẳng còn thanh tố trong
đôi mắt em, chẳng còn thiên thanh
trong đôi mắt em. Và anh đau
buốt và anh buốt đau…

Paris - le 08/12/2006

 

 

 
 

A ce moment le plus difficile de ta Vie, même je crois que tes yeux seraient moins bleus qu'avant ...
Un oeil pour Maman et un autre pour notre Soeur ...

Tes yeux sont bleus comme la mer profonde
Bleus de soif de Liberté
Bleus à bleus
Le Temps se cristallise dans nos souvenirs
Mon amour

*

Tes yeux sont bleus comme le ciel sans nuage
Bleus de passion d'Amour
Bleus par bleus
L'Espace se réduit dans notre regret
Mon Amour

*

Que tes yeux divisés en bleu
Laisse tourner cet Univers
Possibles
Avec l'énergie bleue
Mon amour

mm

Bleu
Bleu
Bleu
Bleus de soif de Liberté
Je t'aime en bleu
Tu m'aimes en bleu
Nos corps se réunissent en une seule entité bleue
Un bleu universel
Aux bleus de tes yeux
Bleus du premier Amour
Qui versent de l'eau maritime dans l'amour du monde
D'une seule sérénade ensemble
Que l'on entende chanter « l'Amour est bleu »
Venez l'écouter au clair de lune
Qu'entre l'Atlantique et le Pacifique
Notre Amour est le pont sur les deux océanes

mm

Toi femme aux yeux bleus
Iris de l'oeil français dans les flocons de neige
Dans mon coeur tout flamme tout feu comme le volcan
Ce poème est le vestige de magma voltigant dans le vent
À la recherche du secret dans tes yeux bleus mythiques
Toi femme aux yeux bleus
Qui peut changer mon sang rouge en bleu
La Révolution en la Liberté
C'est possible et je serai ravi
Ca renforce ma vie toute nouvelle
Désormais tu seras mon soleil nouveau
Que je t'aime
Que je t'aime
Que je t'aime

*

Je te vois sur l'autouroute du Soleil
En plein des tempêtes du mois de décembre
Un oeil bleu pleurant pour notre Maman
Un autre pour notre Soeur
Il n'y a plus de l'océane des larmes bleues
J'ai peur pour toi - femme aux yeux bleus
Sur l'horizon le crépuscule aux couleurs de tristesse
Il n'y a plus du bleu dans tes yeux
Il n'y a plus du bleu dans tes yeux
Il n'y a plus du bleu dans tes yeux
Et je sens mal je sens mal .. ..


Paris - le 08/12/2006
Last modified on 12/25/2006 - 06:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME