XEM VOI

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

 

                                                                                     


 
mm

Trăm voi không được bát nước sáo
                                   
Thành ngữ

Trông cái gì của con voi, người
đàn bà cũng muốn sờ một tí.
Chị muốn sờ mấy cái chân của
nó, xem có giống mấy cái cột

đình không, muốn sờ cái đuôi của
nó xem có giống cái chổi sể
không, muốn sờ hai cái tai của
nó, xem có giống hai cái quạt

gió không, muốn sờ hai cái ngà
của nó xem có giống hai cái
đòn càn không, muốn sờ cái vòi
của nó, xem có đúng là giống

một con đỉa khổng lồ không.... Nói
chung là cái gì chị cũng muốn
sờ... Muốn sờ đầu, sờ bụng, sờ
mông, sờ lông, sờ hông... xem nó

giống cái gì... Nhưng chị lại xợ...
Trông cái gì, xờ cái gì chị
cũng xợ xợ... Xợ như xờ phải
cái gì... Vậy nên, cuối cùng, trước

khi ra về chị chỉ xin người
quản tượng một chiếc lông voi để
làm kỷ liệm. À quên, cuối cùng,
trước khi về, như mọi người chị

cũng chụp một tấm ảnh cưỡi voi
làm kỷ liệm lữa. Đi du lịch
Tây Nguyên mà không được cưỡi voi,
không có tấm ảnh cưỡi voi thì

buồn chết. Trông lày, trông chị ngồi
trên đầu con voi có giống một trong
hai bà Trưng không lày...

Tháng 8 - 08

 

 

Last modified on 08/14/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC