VƯỜN CHUỐI

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

 

                                                                                     


Sự thực thì tôi chưa thấy vườn chuối
bao giờ. Cây chuối và cụm chuối, bụi
chuối thì có. Nhưng cả một hay những
vườn chuối, rừng chuối thì chưa. Chưa bao

giờ. Chưa khi nào. Chưa ở đâu... Cũng
như chưa bao giờ, chưa khi nào, chưa ở
đâu... tôi được nhìn thấy vườn mận, vườn
đào... Vườn hồng lại càng không. (Vườn hoa

hồng đã không lại không cả vườn hồng).
Xứ  sở tôi đang ở này là xứ 
sở của lê, của táo... Đi đâu cũng
thấy lê, thấy táo, nhưng những vườn lê,

vườn táo (có thể bạt ngàn đi chăng
nữa) mà tôi nhìn thấy lại  vẫn hoàn
toàn không giống như vườn lê vườn táo
đáng lẽ phải có như tôi hình dung.

Vậy nên tôi viết bài thơ này về
những vườn chuối của tôi. Những vườn chuối
có thật hay là không có thật thì cũng
không cần thiết, không quan trọng, dù với

tôi hay với bất kỳ ai. Nhưng mà
tôi muốn viết về nó. Về sự khác
biệt của nó với những vườn hồng, vườn
đào, vườn mận, vườn lê, vườn táo hay

về những vườn gì đó mà tôi chưa
biết hay đã biết.... Về sự  nó có
thể hay hoàn toàn không tồn tại. Tôi
muốn viết về những chiếc lá rất to

của nó, những thân cây rất thẳng của
nó, những bông hoa rất đẹp của nó,
những nải quả rất nhiều và rất ngon
của nó... về sự ngắn ngủi của cuộc

đời nó và về sự sống mãnh liệt
của quần thể nó. Nó là môt vườn
chuối, một rừng chuối bạt ngàn trong tâm
tưởng tôi. Và dù quan trọng hay không

quan trọng, tồn tại hay không tồn tại
thì trong tôi mãi mãi nó cũng vẫn
là một nguồn cảm hứng, một ám ảnh,
một trăn trở cần được nói lên, một

vấn đề cần được giãi bày....

./.
12 - 08

 
 

Last modified on 12/21/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC