VUI VẺ BÌNH DÂN

Nguyễn Hoài Phương


 
 

 

 

 

Tặng: Đỗ Kh...

Em bình dân anh bình dân anh
em mình khoác vai nhau vào quán
bình dân này vui vẻ đi bà
chủ ơi à ông chủ ơi xong

quốc lủi bê thui này thì bánh
cuốn với nước mắm cà cuống bưng
ra ngay nghe ô - kê ăn đi
anh uống đi anh quốc lủi này

là bình dân tận Làng Vân chắt
chiu bê thui này là bình dân
bên Gia Lâm mang sang bánh cuốn
này là bình dân Thanh Trì làm

còn nước mắm với cà cuống nghiêm
xuân yêm này thì cũng do bình
dân dưới nhà quê chủ quán đây
mang lên ừm... ừm... ừm... ừ... ừ...

ừ... khừ... khừ... khừ... khà... khà... khà...
ô - kê... ô - ka... ăn đi ăn
thêm thêm chút chút nữa anh no
say rồi mình sẽ sang bình dân

ka - ra - ô - kê bên kia hát
chơi Nam Định Thanh Hoá Vinh hay
Thái Bình Ninh Bình Sơn La Hải
Phòng hay Quảng Ninh Lai Châu... muốn

gái gì em cũng chiều anh vuốt
ve vô tư anh biết rồi Hà
Nội thời này dân tình bình dân
mình nói hơi bị hay em không

dám tinh vi quá đâu mình bình
dân quá mà tội gì gân guốc
với nhau được quái chi anh biết
không sê gem hăm ba tới nơi

rồi cứ đà này chúng mình còn
là vui tha hồ vui chán chê.

 

 

 

Last modified on 05/09/2007 2:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME