Nguyễn Hòai Phương
TRONG TIẾNG KINH CẦU

 

 
 

 

                                                                               

mmTrong mùa xuân có mùa đông trong mùa
thu có mùa hè trong ấm áp có
lạnh giá trong mát mẻ có nóng nảy
trong xanh tươi có khô héo trong vàng

úa có sum suê trong mùa này có
mùa kia trong anh có em trong em
có anh trong người này có người kia
trong châu Á có châu Âu trong châu

Phi có châu Mỹ trong Bắc cực có
Nam cực trong lục địa này có lục
địa kia trong nước này có nước kia
trong nước nhỏ có nước lớn trong nước

lớn có nước nhỏ trong anh hùng bất
khuất có khiếp nhược yếu đuối trong bè
bạn có kẻ thù trong tốt có xấu,
trong dương có âm trong âm có dương,

trong sáng có tối, trong ngày có đêm,
trong đêm có ngày trong thẳng có cong
trong cong có thẳng trong rắc rối có
đơn giản trong mơ có thực trong dễ

có khó trong hình thức có truyền thống
trong nhịp điệu có nhịp điệu trong
văn có thơ trong thơ có nhạc trong
mây có mưa trong xưa có nay trong

cổ kính có hiện đại trong đập phá
có xây dựng, trong còn có mất trong
thiếu có thừa trong giới hạn có không
giới hạn, trong vô tận có vô tận ...

./.

 

Last modified on 04/22/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC