TINH THẦN CAO NGUYÊN

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

 

                                                                                     

 

 


Tặng  K.

Là rất nhiều nắng..., nhiều gió..., là
những đồng cỏ, những hồ nước, những
con suối, những ngọn thác... là những
cánh rừng nguyên sinh... những buôn làng

nguyên sinh... Là voi..., là hổ..., là
hươu..., là tê giác... là cà phê...
là rượu cần... là lũ làng... là
tự do... Là lưng trần... bụng trần...

là ngực trần... tay trần... là mắt
nhìn thăm thẳm... Là mắt nhìn xuyên
suốt những cánh rừng... xuyên suốt những
dãy núi... xuyên suốt những ghềnh thác...,

xuyên suốt những đồng cỏ..., xuyên suốt
cao nguyên..., xuyên suốt những con đường...,
xuyên suốt lòng người... Là hiến dâng...
hiến dâng tất cả...Là khát vọng...

 

 

Last modified on 09/28/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC