NHỮNG NỖI BUỒN THÀNH PHỐ

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

                                                                                                                         
Những thành phố cưu mang trong lòng nó
những nỗi buồn như những bà mẹ cưu
mang những đứa con. Những nỗi buồn lớn
dần lên trong lòng thành phố. Từ những

thành phố nhỏ với những nỗi buồn nho
nhỏ, xinh xinh đến những thành phố lớn
với những nỗi buồn vĩ đại, những nỗi
buồn tráng lệ, những nỗi buồn huy hoàng,

những nỗi buồn khổng lồ không thể nào
tưởng tượng... Thành phố nào cũng có
những nỗi buốn để những nỗi buồn có
những cái tên rất đẹp. Nỗi buồn Paris,

nỗi buồn Hồng Kông, nỗi buồn Hà Nội,
nỗi buồn Praha, nỗi buồn London...
Những thành phố như những con lạc đà.
Lớn và nhỏ, lạc đà nào cũng mang

trên lưng nó những cái bướu như thành
phố nào cũng mang trong nó những nỗi buồn...

21 - 06 - 11

                                                                        

 

Last modified on 06/26/2011 6:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC