NHÌN THẲNG

Nguyễn Hoài Phương


 
 

 


Ngồi trên đi văng mắt nhìn thẳng
vào những cánh tủ phía đối diện
nhìn thẳng vào màn hình ti vi
đang phát hình bài phát biểu quan

trọng của vị chủ tịch, chủ tịch
nước, chủ tịch phường xã, chủ tịch
huyện, tỉnh, thành phố, trực thuộc, không
trực thuộc, hay chủ tịch hội đồng

quản trị, hội đồng thi, chủ tịch
hội cựu chiến binh, hội nuôi cá,
nuôi ong, nuôi tôm, hội phụ nữ,
hội sinh viên, hội nông dân tập

thể, hội làm vườn, hội đồng hương...
hay hội hoạ, hội thơ, hội gì
gì thì những bài phát biểu cũng
vầy vậy như nhau, nghĩa là phải

trung thành, phải tuyệt đối trung thành
với một số điều gì đó, phải
kiên quyết đãu tranh loại bỏ (bằng
được) một số điều gì đó, để
 
rồi ngay sau đó phải cố gắng
xây dựng (cũng cho bằng được) một
điều gì đó cụ thể hoặc vô
hình vật chất hoặc phi vật chất

đều phải có giá trị và cái
chính, chủ yếu nhất là bao giờ
cũng phải nhìn thẳng vào sự thật,
và dù sự thật có đau đớn,

khủng khiếp, nhục nhã, bỉ ổi, ê
chề hay đáng sợ đến đâu đi
chăng nữa thì cũng phải nhìn thẳng,
phải quyết tâm nhìn sao cho thật

thẳng, quyết tâm nhìn sao cho thật
đúng hướng, quyết tâm nhìn sao cho
ra vấn đề như nghị quyết trung
ương lần thứ ích xì, y, jét

nào đó đã chỉ ra, nhìn thẳng,
nhìn thẳng, chỉ có nhìn thật thẳng
như thế mới có thể giúp chúng
ta, đất nước chúng ta, địa phương

chúng ta, hội chúng ta đi đúng
hướng, đi thẳng tới đích mà nghị
quyết trung ương lần thứ ích xì,
y, jét nào đó đã vạch ra,

nhìn thẳng, căng mắt ra mà nhìn
cho đúng sự thật dù sự thật
có thế nào đi nữa, vậy thì,
nếu được phép nhìn thẳng, nếu được

phép nói thẳng, nói thật, nói không
dấu diếm điều gì thì cho tôi
được xin phép ông chủ nhà, mong
ông đừng có mếch lòng, xin phép

ông tắt cái ti vi, xin phép
ông cho tôi về phòng tôi buồn
ngủ quá rồi, phải nhìn thẳng mãi
vào mặt ông tôi mệt quá mệt

kinh khủng ghê gớm mệt ơi là
mệt rồi đây nè, chẳng tin xin
ông cứ nhìn thẳng vào mắt tôi
xem.

 

 

 

Last modified on 04/15/2007 4:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME