NGU, VẬY THÔI

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

 

                                                                                     Họ sinh ra không ngu, tất cả
bọn họ sinh ra đều không ngu,
hoàn toàn không có tố chất ngu,
nhưng chúng nó, tất cả chúng nó

đều rất muốn, rất mong muốn nên
đã quyết tâm, rất quyết tâm để
rồi cuối cùng đã thành công đại
thành công trong việc biến họ thành

những thằng, những con, những đứa ngu.
Và chúng ta... Chúng ta ơi xin
đừng có vội mừng. Vì chúng ta,
tất cả chúng ta đâu phải là

những người ngoài cuộc hay hoàn toàn
ngoài cuộc. Vì cũng như họ cũng
có khi là chúng nó và chúng
nó cũng có khi là họ, tất

cả chúng ta đâu phải lúc nào
cũng là tất cả chúng ta. Và
vì thế mà có lúc chúng ta
là họ và có lúc chúng ta

cũng là chúng nó. Nên vì thế
mà cũng như họ, cũng như chúng
nó, có lúc chúng ta bị biến
thành những kẻ ngu, rất ngu mà

chúng ta không biết hoàn toàn không
biết tại sao, không biết vì đâu...
Để rồi cũng như chúng ta, tất
cả họ, tất cả chúng nó, đều

tưởng rằng tất cả chúng ta đều
ngu, đơn giản là vì bản chất
tất cả chúng ta đều đã ngu,
đã rất ngu rồi. Nhưng mà đâu

phải vậy. Hoàn toàn đâu phải vậy
./.

12 - 08

 

 

Last modified on 12/08/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC