MUỖI

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

                                                                                                                         
mm
Đêm đêm những con muỗi
vo ve bên tai tôi,
con nào cũng ra rả
nhay đi nhay lại với
tôi rằng nó rất yêu
tôi, rằng cả cuộc đời
nó là giành cho tôi,
vì tôi và chỉ vì
tôi mà thôi... Và vì
thế mà để xứng đáng
với tình yêu ấy của
nó, thì tôi cũng nên
giành hết tâm hồn mình
cho nó, nên yêu nó,
tôn thờ, phụng sự nó...
Và trong khi tôi còn
đang phân vân suy nghĩ,
bán tín bán nghi thì
nó cứ vô tư hút
máu tôi rất say sưa...

./.
16 - 07 - 10

                                                                      

 

Last modified on11/12/2011 6:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC