MỖI CÔ GÁI CẦN PHẢI CÓ MỘT BÀI THƠ

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

                                                                                                                         
mm

Tặng anh Khế Iêm

Mỗi cô gái cần phải có một
bài thơ viết tặng riêng cho mình
dù làm vậy chúng ta cần phải
đảo ngược cái thế giới đụ mẹ

này*
____

 

* : Bài thơ trên của Richard
Brautigan (1935 – 1984)

New Mexico, 16 tháng 3, 1969
và được in lại trên

Tạp chí Thơ Canifonia,
số mùa xuân 2004,

theo bản dịch của Nguyễn
Đăng Thường.

 

Tôi hoàn toàn tán thành với ý
kiến này mặc dù rất nhiều khi
chẳng phải vất vả đến vậy vẫn
có thể viết tặng riêng cho mỗi

cô gái một bài thơ, kể cả
những cô gái khó tính, hay phê
phán, những cô tưởng như lắm điều
không biết tự làm đẹp và như

hoàn toàn không hề biết yêu. Tôi
cũng hoàn toàn nhất trí, thế giới
này quả là quá đụ mẹ.
./.
12 -  2004

 

 

Last modified on 08/09/2011 6:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC