KHUYÊN EM

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 


 

...
khoét trăm lỗ to nghìn lỗ nhỏ
thuê người khoét hết lỗ dọc đến
lỗ ngang trên một tấm lụa đào
rồi mang đến đây nhờ anh đo

anh cắt anh may cho mấy cái
áo dài dân tộc mấy bộ đồ
tắm ba mảnh mấy cái si líp
xong đăng ký đi thi hoa hậu

toàn quốc hoa hậu các tỉnh phía
bắc hoa hậu các tỉnh phía nam
hoa hậu miền trung hay hoa hậu
các báo như báo tiền phong báo

an ninh thế giới báo nông nghiệp
hoặc báo lông gà lông vịt gì
gì đó cứ chịu khó đi đi
lại lại ưỡn ưỡn ẹo ẹo điệu
 
nhớ chảy nước thật nhiều trước mặt
các vị giám khảo thì thế nào cũng
đoạt giải có khi đoạt luôn mấy
giải thật đãy anh khuyên em đi

thi hoa hậu đi điệu chảy nước
nhiều như em sợ chó gì chúng
nó...

 

 

 

Last modified on 04/25/2007 7:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME