KHOẢNG CÁCH

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

 

 

                                                                                     


Càng gần nhau thì hai đứa càng thấy
khoảng cách giữa chúng càng xa, xa đến
khó có cách nào rút ngắn lại, khó
có cách nào khắc phục, càng gần nhau

thì hai đứa càng thấy ranh giới giữa
chúng càng rõ dần, rõ dần, rõ đến
khó có cách nào xóa nhòa, khó có
cách nào làm lu mờ, càng gần nhau

thì hai đứa càng thấy chúng không thể
gần nhau hơn, thấy khoảng cách giữa chúng
càng quá xa và giữa chúng có những
ranh giới càng rõ ràng để không thể

vượt qua, những khoảng cách, những ranh giới
giữa hai đứa cũng như cái bóng của
chính chúng, hai đứa có thể vượt qua
mọi thứ nhưng không thể và không bao

giờ có thể vượt qua được những cái
bóng của chúng, những cái bóng chẳng là
gì cả, nhưng chúng là chúng, người khác
có thể vượt qua chúng, qua những cái

bóng ấy, và đến lượt chúng, chúng có
thể vuợt qua người khác, qua rất nhiều
người khác nhưng rồi cuối cùng chẳng bao
giờ chúng có thể vượt qua nổi chúng...

6 / 2008

 

 

Last modified on 06/15/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC