HỌP

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

 

                                                                                     


(Trích trường ca Họp)

...

Những cuộc họp định kỳ, theo tuần,
theo tháng, theo từng năm một lần
hai lần ba lần bốn lần... Những
cuộc họp của tổ chức, của đoàn

thể, của đảng này đảng nọ, của
cộng đồng này cộng đồng nọ mà
mình không thể không quan tâm dù
chẳng để làm gì. Những cuộc họp

bình thường để kiểm điểm, giải quyết
những công việc, những chuyện bình thường.
Những cuộc họp bất thường để bàn
chuyện, để quyết định những công việc

bất thường. Những cuộc họp tranh thủ
dăm ba phút, nửa giờ, một giờ.
Những cuộc họp kéo dài lê thê
hết ngày này sang ngày khác, hết

tuần này sang tuần khác, hết tháng
này sang tháng khác. Những cuộc họp
quan trọng và không quan trọng. Những
cuộc họp bí mật với những thành

viên, những diễn giả, những cử tọa
bí mật được tổ chức tại những
địa điểm bí mật vào những thời
điểm cũng hết sức bí mật. Những

cuộc họp công khai, giữa thanh thiên
bạch nhật, trước sự chứng kiến của
báo chí, phát thanh, truyền hình, truyền
thông. Những cuộc họp với những tay

tổ. Những cuộc họp với những nhân
vật lèm nhèm. Những cuộc họp trong
những cuộc họp. Những cuộc họp ngoài
những cuộc họp. Những cuộc họp của

những cuộc họp. Những cuộc họp trước,
trong và sau những cuộc họp. Những
cuộc họp mở rộng và những cuộc
họp thu hẹp. Những cuộc họp quyết

định những cuộc họp. Những cuộc họp
là tiền đề, là hậu quả của
những cuộc họp... Vân vân... Vân vân...
Vân vân... Những cuộc họp làm thay

đổi diện mạo cả thế giới, diện
mạo của cả đất nước, diện mạo
của cả cộng đồng, diện mạo của
từng cá thể. Những cuộc họp quyết

định số phận của cả dân tộc,
số phận của từng con người... Những
cuộc họp và những cuộc họp... Cuộc
đời con người ta gắn liền với

những cuộc họp như bóng gắn liền
với hình... Thỉnh thoảng rồi mình cũng
gặp nhau, cũng bắt tay nhau thật
chặt, cũng nhìn vào mắt nhau, cũng

giành cho nhau những nụ cười tươi
tắn và cởi mở nhất có thể
có..., để rồi sau đó mình lại
bắt đầu vào những cuộc họp...Cuộc

đời mình là những cuộc họp. Cuộc
đời nó cũng là những cuộc họp.
Thế giới này tồn tại nhờ những
cuộc họp. Thế giới này không thể

thiếu những cuộc họp. Đừng bao
giờ bỏ hop, cả những nhân vật
quan trọng và không quan trọng, cả
những diễn giả và những cử tọa,

cả những khách mời và những khách
không mời, nếu có thể. Hãy quan
tâm đến họp. Đừng thờ ơ với
họp. Họp... Họp... Họp... Và... Họp... Họp...

Họp nữa... Họp mãi... Không ngừng họp...
Họp liên tục... Họp suốt đời... Họp...
...

 

 

 

Last modified on 07/12/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC