GỌI ĐÒ

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

                                                                                                                         

 


                           
mm

 

Đò ơi ... Đằng nào thì đò cũng
đầy rồi. Thôi thì đò cứ thế
yên tâm mà sang sông đi. Nấn
ná ở lại thì đò cũng có

làm gì, đò có chờ, có đợi,
có chở thêm được ai đâu. Thôi
thì đằng nào cũng phải rời bến,
đò cứ sang sông, nhường bến lại

cho những con đò khác ... Để những
con đò khác chở những con người
khác đầy rồi cũng phải sang sông,
nhường bến lại cho những con đò

khác nữa ... Để đò sang sông rồi
đò lại quay về bến, đò lại
chờ, lại chở những đợt khách mới ...
Đò ơi ... Khách chưa đến rồi khách

sẽ đến. Kệ khách không đi đò
này thì đi đò khác. Kệ hết
đợt khách này lại có đợt khách
khác ... Đò ơi ... Đò đầy rồi thì

đò cứ sang sông ... Đò ơi ... ơ i...

23 - 8 – 08

                                                                         

 

Last modified on 09/06/2011 6:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC