GIẤC MƠ

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

 

                                                                                     

              

                     

Những mái nhà thật đẹp, thật phẳng…
Những mái nhà, hoặc là cao vút,
hoặc là rất thấp, hoặc là rất
xa, hoặc là rất gần, như những

bức tranh nhiều mầu giăng giăng đi
về trong những giấc mơ tôi, những
mái nhà rất Việt Nam như những
tấm thảm, những cánh chim cất cánh

bay lên trong những giấc mơ tôi…
Trong những giấc mơ tôi những bức
tường càng lúc càng trở nên mỏng
mảnh và trong suốt, những bức tường

như những cánh cửa thật lớn,
thật rộng đến không giới hạn, được
mở ra để tôi đi vào và
khám phá những tâm hồn, đi vào

và khám phá chính tôi, từ lâu
đã không còn là tôi nữa,
đi vào và khám phá chính tôi
từ lúc tôi trở thành của em,

thuộc về em, một cái tôi rất
khác, một cái tôi mà trước đó
tôi chẳng thể nào nghĩ đến,
cũng chẳng thể nào tưởng tượng

Tháng ba, 2010

 
 

Last modified on 04/02/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC