GIẤC MƠ

Nguyễn Hoài Phương

 

 

 
 

 

 


                                                                                      

Tôi thấy rõ ràng đấy là anh ta
nhưng tôi không thể kể lại. Mà đấy
chưa chắc đã là anh ta. Vì rất
có thể là chị ta. Nhưng dù có chuyện

đó đi chăng nữa thì cũng không vì
thế mà câu chuyện này khác đi, đằng
nào thì tôi cũng không thể kể thêm
được gì về họ. Lúc đó họ hữu

hình nhưng bây giờ họ vô hình. Lúc
ấy họ có giới tính, lúc này họ không
có giới tính. Tôi cũng không thể kể
lại được gì về chiếc xe của họ.

Mặc dù ngoài là chiếc xe ra nó
không thể là cái gì khác. Có thể
nó cũng có những chiếc bánh xe, nhưng
tôi không nhìn thấy những chiếc bánh ấy.

Có thể nó là cái xe trượt nhưng
tôi cũng không nhìn thấy những thanh trượt
ấy. Cũng như về cái xe, tôi không
thể kể về con đường. Dù khi đó

tôi thấy rõ ràng là nó đi trên
đường. Có điều là nó không di chuyển
trên những chiếc bánh xe, cũng như trên
những thanh trượt. Có thể là nó di

chuyển trên những chiếc con lăn nhưng tôi
cũng không nhìn thấy những con lăn ấy.
Tôi nhìn thấy anh hoặc chị ấy kéo
chiếc xe ấy đi trên đường nhưng tôi

không thể kể lại. Có thể nó di
chuyển trên những thanh sắt như những thanh
ray nhưng tôi cũng không nhìn thấy những
thanh sắt ấy. Có điều chắc chắn là

nếu có thì những thanh sắt ấy phải
đặt trên con đường ấy và chính chúng
mới là con đường của cái xe, là con
đường đặt trên con đường để con đường

chẳng phải là con đường nữa mà trở
thành một cái gì khác. Tuy nhiên, điều
đó chẳng quan trọng gì đối vơi tôi,
lúc này, không phải đơn giản nó chỉ

là giấc mơ. Có thể nó là giấc
mơ, có thể là bài thơ.

./.

 

 

 

Last modified on 05/01/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC