CÁI RỌ

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

 

                                                                                     

 


Hắn nhắc đi nhắc lại nhiều lần
rằng hắn cần một cái rọ, nhưng
không phải là để bắt tôm, bắt
cá, cũng không phải là để đựng

hoa quả củ hay làm gì khác...
mà là để chui đầu vào. Cái
đầu hắn lâu nay tự do song
chẳng nghĩ được cái gì ra hồn,

đang càng ngày càng to ra, càng
nặng nề, làm hắn khó chịu. Đầu
to thì hiển nhiên là mặt cũng
to, mắt, mũi, mồm miệng, tai tiếc...

đều to vô tội vạ, nên hàng
ngày riêng chuyện gội đầu rửa mặt
đánh răng, ngoáy mũi, ngoáy tai, ngoáy
mắt, súc mồm súc miệng... đã mất

bao nhiêu thời gian, đấy là chưa
kể đến chuyện dịch chuyển, đi lại
rất khó khăn, cái đầu lúc lao
về đằng trước, khi lại ngặt về

đằng sau, chẳng mấy khi giữ yên
được vị trí cần có... Vân vân...
Vậy nên hắn cần một cái rọ
để chui đầu vào, để nó khỏi

phát triển một cách tùy tiện. Gã
cũng có ý tưởng sau đó sẽ
mua một loạt rọ cái sau nhỏ
hơn cái trước để định hướng cho

cái đầu càng ngày càng nhỏ lại.
Như người ta vẫn bảo đầu xuôi
đuôi lọt, mà hắn thì đang muốn
chui bất kỳ cửa nào cũng lọt.

Tháng 7 / 08

 

 

Last modified on 07/30/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC