BÀI THƠ

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

 

                                                                                     

 


Hình thức thoạt nhìn có thể như
vậy và thỉnh thoảng đôi lúc hoàn
toàn có thể làm như vậy nhưng
về bản chất thì không phải vậy,

nên thay vì suy nghĩ viết hay
chọn một đoạn văn xuôi nào đó
rồi thái ra, ngay từ đầu tôi
đã quyết định là làm bài thơ,

và tất nhiên, trông hình thức thì
có thể như vậy, nhưng về bản
chất thì hoàn toàn khác, từ hình
thức đến nội dung, đến nghệ thuật,

giai điệu, nhịp điệu..., bản chất của
nó là thơ, hoàn toàn không phải
là văn xuôi rồi đếm chữ xuống
dòng, đơn giản, hời hợt như một

số người vẫn nghĩ một cách dễ
dàng mà cứng ngơ, cứng ngắc như
lâu nay vẫn vậy.

10 / 08

 

 

Last modified on 11/15/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC