BÀI HỌC CUỐI CÙNG CỦA SADDAM HUSSEIN

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 


 

“Sao không đặt dấu chấm hết vào
những bài thơ bình thường Sao vội
đặt dấu chấm hết vào bài thơ
cuộc đờ...i“
Thơ nhp

“Saddam Hussein con ta đâu?“
“Muôn lạy Đấng Tối Cao, con ở đây.“
“Những bài thơ mà con làm, ta đã
đọc hết…“ – “Con xin cảm tạ Đấng Tối
Cao. Con là một kẻ có tội, vì
đã làm mất thì giờ của Ngài. “ –“Thời
gian của ta lúc này không thành vấn
đề. Ta chỉ muốn nói với con một
vài điều. “ – “Thưa Đấng Tối Cao! Con xin
lắng nghe…“ –“Tất cả những bài thơ của
con làm đều rất hay. Cả về nội
dung lẫn hình thức. “ – “Con xin cảm tạ
Đấng Tối Cao…“ – “Và sẽ còn hay nữa,
có thể sẽ trở thành bất hủ nếu
con không mắc phải một vài sai lầm
rất nhỏ…“ – “Muôn lạy Đấng Tối Cao. Con
là kẻ ngu muội. Con không thể biết
hết được tất cả mọi điều…“ – “Để ta
sẽ chỉ ngay cho con thấy…“ - “Cảm tạ
Đấng Tối Cao…“ – “Tại sao con lại đặt
những dấu chấm lửng “…” vào những bài thơ
này? “ –  “… “ –  “Tại sao con không đặt dấu chấm
lửng “…” vào bài thơ này? “ –  “… “ – “Bài thơ này
là cuộc đời của con. “ –  “… “ – “Tại sao con
lại đặt dấu chấm hết “.” vào bài thơ
này? “ – “…“ – “Bài thơ này là cuộc đời của
con. “ – “…“ – “Con thấy chưa? “– “Dạ thấy ạ. “ – “…“ – “Trình
lạy Đấng Tối Cao. Ngay bây giờ con
có thể sửa lại được không ạ? “– “Con
muốn sửa lại ư... “– “Con cầu xin Ngài…“
– “Thường ta vẫn muốn tạo cơ hội cho
những kẻ nhìn thấy vấn đề... “ – “Đấng Tối
Cao của con! Con dâng lời cảm tạ
ngài…“ –“Thôi con về đi. … “ - “Một lần nữa…
Con cảm tạ ngài…“ – “Để ta ban phước
cho con… Một lần nữa…“ Nhưng Đấng A
la chưa nói hết câu, Ngài hãy còn đang
nhắm mắt thì Saddam Hussein đã
bỏ đi đâu mất biệt rồi…

 

Last modified on 01/25/2007 - 8:30 AM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME