TỰ NHẬN RA MÌNH

Nguyễn Họat

 

 
 

                                                                                                                         
mm

 

Quá nửa cuộc đời bon chen nơi phồn
hoa đô thị ta mới nhận ra người
tài giỏi không nhiều kẻ lọc lừa dối
gian không ít dân nghèo mướt mải lo

chuyện áo cơm ... Cuộc sống quanh ta có
nhiều người được gọi là ông và có
kẻ là ... (thằng) đâu cứ phồn hoa đô
thị thì mọi người hạnh phúc ấm no

xã hội hôm nay người giàu càng giàu
kẻ nghèo càng nghèo khoảng cách đó cứ
mỗi ngày thêm rộng nhìn mái tóc bây
giờ bạc trắng ta giật mình nghèo vẫn
 
trắng tay bạn tin không (?) khi nhìn ra
thế giới bên ngoài ta sẽ thấy có
nhiều người như thế ...

Ngày Dân số thế giới (11/7/) năm 2011 có 7 tỉ người

                                                                        

 

Last modified on 07/19/2011 6:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC