TRÒ CHUYỆN VỚI CON TIM

Nguyễn Họat

 

 
 


 


mm

 

Con tim tự hỏi mình: Ai mang
đến những phút giây bồi hồi xúc
động, nhịp thở tăng lên, hạnh phúc
tăng lên? Ai mang đến những phút
giây thẫn thờ tiếc nuối, công việc
qua đi, ước muốn qua đi? Ai
mang đến những phút giây đau buồn
nhức nhối, quặn thắt dòng sông chặn
nước đi về? ... Ai? Ai? Những câu

hỏi cứ ngày ngày tiếp nối, giục
giã con tim làm việc hết mình.
Tuần tiếp tuần, tháng tiếp tháng, năm
tiếp năm, con tim sống với con
người là bạn thủy chung trọn đời
son sắt. Được với Mất, Vui với
Buồn, Sướng với Khổ ... cùng nhau. Khi

con tim đau, ngừng đập, con người
ngừng tất cả: quy Tiên. Tim lặng
im. Người lặng im. Cả hai cùng
hòa tan trong Đất. Được với Mất,
Vui với Buồn, Sướng với Khổ tan
theo...

 

 

Last modified on 12/08/2011 - 8:30 AM © 2004 -2011 www.thotanhinhthuc.org.
HOME