NHỮNG GIỌT MỒ HÔI

Nguyễn Hoạt

 

 
 

 

                                                                                  
                                             

Mới vào mùa hạ thời tiết đã
oi nồng bức bối Người đổ mồ
hôi đất đổ mồ hôi và ... nước 
đổ mồ hôi ... chúng tụ lại thành

những thảm mây may áo cho ông
Trời lúc thì màu trắng lúc thì
màu xanh có lúc lại màu tối
sẫm. Trời xem mây là bạn Người

xem mây là gì mà ngày nào
cũng phải lắng nghe “Dự báo thời
tiết”. Những khi Trời Mây cãi nhau
mưa ào ào trút nước tràn trề

lại lũ lại lụt dẫu có giận
Trời Mây đến mấy năm nào Người
cũng phải đổ mồ hôi để giành 
lấy sự sống trên cõi đời này

 Vào Hạ 2011

                                                                         

 

Last modified on 05/31/2011 6:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC