KHÔNG CÓ LẼ ...

Nguyễn Họat

 

 
 

                                                                                                                         
Ngày em đi anh trở về không
gặp nhau em lại buồn lại trách
lại giận dỗi như thuở đầu mới
biết vừa nhận lời yêu đã dọa

"cắt" anh rồi (!) Đêm mưa giông trút 
nước, em ở đâu ? và biết anh 
ở chỗ nào ? – đời nghệ sĩ lãng 
du bốn phương trời không định. Khi

Nàng Thơ đỏng đảnh anh trở về
nguyên vẹn một tình yêu và trao
cho em tất cả cuộc đời. Không
có lẽ ... bây giờ ... em lại "cắt" ?

Mùa mưa bão 2011

                                                                        

 

Last modified on 07/04/2011 6:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC