Nguyễn Họat


ĐÊM KHÔNG NGỦ

 

 
 

 

                                                                                  


mm

 

Đêm không ngủ và ta không ngủ.
Cả hai cùng thương cảm nhìn nhau.
Đêm ru ta ... ru ta bằng những
bản tình ca, côn trùng tìm bạn ...
Ta ru đêm ... ru đêm bằng tiếng
gọi con tim gõ vào hoài niệm ...
Khúc thùy du đồng vọng rung lên,
khi nồng nàn tha thiết, khi trống
trải lắng sâu ... Đêm không ngủ và
ta không ngủ, cô đơn chờ bóng
ai về.

Đầu Thu  2012

 

 

Last modified on 07/10/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC