ĐẢO GIAO THÔNG – ĐẢO HẠNH PHÚC

Nguyễn Họat

 

 
 

                                                                                                                         

 


Thành phố có 5 con đường tựa
5 dòng sông cùng chảy về một
đảo – đảo giao thông – điều phối giao
thông đi và đến 10 năm trước

anh ở một dòng sông em ở
một dòng sông cứ mỗi lần đến
chơi với nhau đều phải đi qua
đảo 10 năm sau anh và em

cùng đi chung trên một con thuyền
qua đảo tay nâng thật cao những
bó hoa  mừng hạnh phúc và 5
con đường tựa 5 dòng sông chảy

về một đảo – đảo giao thông – đảo
hạnh phúc nên ngày nào cũng có
rất nhiều xe rất nhiều người đi ...
và đến ...

Giữa năm 2011

 

                                                                         

 

Last modified on 06/12/2011 6:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC