Nguyễn Họat

CHUYỆN KHÔNG ĐÁNG NÓI – CHUYỆN KHÔNG ĐÁNG NÓI
BÀI TOÁN CUỘC ĐỜI – ADAM NÀO CŨNG BIẾT

 

 
 

 

 

mm

BÀI TOÁN CUỘC ĐỜI

Hắn thách đố tôi giải
bài toán đố đố về
cuộc đời chao ôi cuộc
đời có biết bao nhiêu

biến đổi bao nhiêu ẩn
số làm sao giải được
loay hoay mãi bài toán
bí vẫn hoàn bí khó

vẫn hoàn khó tôi leo
lên hỏi trời Ngọc Hoàng
trừng mắt quát – đồ ngu
– đồ ngu bài toán khó

với người khó dễ với
người dễ (chao ôi) trả
lời như thế thà rằng
đừng nói còn hơn cả

giận mất khôn tôi chui
xuống hang hỏi đất Thổ
Địa dậm chân thét cuộc
đời với chả cuộc đời

khi lũ chúng mày về
ngủ với giun thì bài
toán mới có lời giải.

 

MM

 

CHUYỆN KHÔNG ĐÁNG NÓI

Chuyện không đáng nói không
phải vì nó không đáng
nói đàn bà đàn ông
đã nói từ đời trước

đến đời sau chuyện không
đáng nói đến nỗi họ
đã thuộc lòng bài nói
thuộc lòng của nhau vậy

mà chuyện không đáng nói
vẫn cứ nói ra càng
ngày càng nói càng nhiều
đàn bà đàn ông hối

cũng không kịp bài nói
thuộc lòng có khi sứt
đầu mẻ trán có khi
ly thân vài tháng một

tuần bài nói thuộc lòng
đàn bà đàn ông đâu
lại vào đó chuyện không
đáng nói đàn bà đàn

ông…

Cuối đông – 2014                                    

   mm


CHUYỆN KHÔNG ĐÁNG NÓI

Với tôi chuyện ấy không
đáng nói nhưng nàng vẫn
nói không phải nói một
lần nàng nói rất nhiều
lần đến nỗi tôi đã
thuộc lòng bài nói của
nàng. Bài nói bắt đầu
thế nào kết thúc thế
nào không phải chỉ riêng
tôi biết và nàng biết
có thể còn nhiều người
cũng biết. Chiều nay vừa
nhìn thấy tôi về nàng 
đã gầm lên khúc bắt 
đầu: ông đi… ông đi… 
với con nào… với con 
nào…mà đến bây giờ… 
mới dẫn xác về. Tôi 
thả xác xuống giường và 
tự nhủ mình thật là 
chuyện không đáng nói.
                        
08/2014

                

                                        


mm

 

ADAM NÀO CŨNG BIẾT

Không biết tự bao giờ người ta
bảo Eva là phái đẹp và
mỗi người có nét đẹp riêng có
người đẹp tự nhiên có người đẹp
nhờ phấn son hay bàn tay con
người can thiệp ... ôi! những đường cong
tuyệt mĩ cha mẹ tạo cho nàng ...
nhưng có điều rất lạ tự bao
giờ tự bao giờ nàng Eva
thường rất ít khen nhau vì sao?
vì sao? xin cứ hỏi Adam
nào cũng biết.

                                                           

 

Last modified on 10/29/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC