SURPRISE, SURPRISE

Nguyễn Đăng Thường

 

 
 


 

 

                              - Mày chỉ là tên hề buồn
                               tên hề buồn nhất thế giới
                               làm mọi người cười rộ

sau một đêm mưa rào tôi
ra xó vườn nhỏ thấy 1 đóa bạch
hồng mới ló lộng lẫy trong

buổi sớm mây tôi ngắm ngửi
nó một chầy rồi chưa kịp mắng mầy
chỉ là đóa hồng là đóa

hồng là đóa thì bỗng nghe
trong bụi rậm có tiếng thì thầm a
nose is a nose is a

 

 

 

Last modified on 06/20/2007 7:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME