LE DUR DÉSIR DE DURER

Nguyễn Đăng Thường

 

 
 

 
 

đêm nọ tôi nằm mơ thấy
1 lá cờ đen trên nền trời trắng
mà nhìn kỹ lại thì té

ra chính là mình là tôi
1 con ngựa rằn đang cắn trăng đồi
- (& cũng là 1 sư cội

ăn mặn uốn tóc quăn bận
váy ngắn ) - hỡi kẻ đương xuôi vạn lý
người có biết lòng ta những

khi chiều tà ta đọc thơ
éluard nhìn phố lạ lên đèn
mà trạnh nghĩ tới nỗi niềm

hốc hác ham hố hiện hữu

28. 10. 2000

 

 

 

Last modified on 02/03/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC