THE DAVID LETTERMAN SHOW
HAY LÀ
TRONG KHI AI NẤY ĐỀU NHỐN

Nguyễn Đăng Thường

                 

 

 
 

 

                                                                                                  

nháo vì món quà a phú hãn bất
ngờ gửi tặng bạn mĩ thì tôi đã
nằm mộng (lại mơ) thấy ông bush đeo
bông soàn như siêu sao cầu thủ da

vid beckham & ông bin cười nhe
2 hàm răng vàng tươi như 1 ông
hoàng (quên tên) ở biên hòa xứ bưởi
mặc dầu trên ảnh mầu 2 vị lãnh

tụ công tử con nhà đại tỉ phú
nhưng kẻ thù không đội chung mũ chưa
hề xỏ (ông bê 1) lỗ tai hay
xòe (ông bê 2) hở miệng chuyện khá

li kì rất nên thi tân hình thức
phải không ạ vì ngàn năm 1 thuở
thi nhân mí có được 1 giấc mơ
hoa (tai) lẫn 1 giấc mộng (răng) vàng

 

 

Last modified on 08/18/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC