HẬU ĐỐT

Nguyễn Đăng Thường

 

 
 

 

                                                                                     bà ấy thích quấn một con trăn hay
một con chồn quanh cổ khi ra phố
tất nhiên là trăn giả và chồn chết
hình như bà ấy là người ba-lan
gốc do-thái một nghệ sĩ kịch đã
về chiều từng có một thời vàng son
ở varsovie trước thế chiến 2
có thể hơi khật khùng do hậu quả
của một trại tập trung hay chỉ vì
sương của lũng gã ấy thì rất trẻ
chưa thật xa tuổi thiếu niên báo chí
chắc không hề rớ kể chi chuyện đọc
đốt tôi ngó tấm hình và cái tít
báo kể lại vụ án khi ngồi ở
tầng trên chiếc buýt đỏ lúc nó chạy
ngang westminster abbey một chiều
hè muộn.

 

 

Last modified on 08/09/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC