BẠCH XÀ

Nguyễn Đăng Thường

 

 
 

 

 


mặt mũi lòe loẹt mụ đầm già chỉ
tới đó mỗi buổi sáng chủ nhật để
ăn một bữa trưa thịnh soạn cái quán
không sang nhưng không xa cái café
đã nổi tiếng nhờ sự có mặt gần
như thường xuyên của tác giả buồn nôn
lúc đó đã thôi lai vãng thức ăn
được tên bồi mang ra và cắt nhỏ
cho mụ nếu là món bíp tết khoai
mùa đông 74 paris không lạnh
paris không đói paris hết hiện
sinh tôi tới vì gần và vì cặp
mắt mãng xà của tên bồi mà chắc
cũng vì sau một đêm trác táng trên
chuyến métro đầu tiên của ngày tôi
có thoáng nghe ai đó nói rằng loài
rắn rất thông minh và thích được chụp
ảnh lúc làm tình

 

 

 

Last modified on 11/16/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC