TÔI RẤT THÈM MƠ MỘNG

Nguyễn Đình Chính

 

 
 

 

                                                                                     Tôi rất thèm được mơ mộng trong cái
thế giới này nơi hàng ngày tôi vẫn
gặp những người đàn bà nhà quê vạ

vật bên đường kêu gào đòi lại mảnh
vườn của tổ tiên đang bị cướp đoạt.
Tôi rất thèm được mơ mộng trong cái

thế giới này nơi hàng ngày tôi vẫn nghe
tiếng guốc mấy em gái ca ve bơ
phờ mò về nhà trọ sau một đêm

kinh hoàng hành lạc.Tôi rất thèm được
mơ mộng trong cái thế giới này nơi
tôi không bao giờ được hôn người con

gái tôi yêu mà không cần do dự,
nơi tôi được bắt tay một người bạn
mà không cần một lý do tiền bạc.

Tôi rất thèm mơ mộng trong cái thế
giới này nơi câu thơ chết chìm trong
nỗi buồn lưu đầy trên đất quê hương,

nơi tôi được sống cho cái lý tưởng
không bị đánh cắp.Tôi rất thèm mơ
mộng trong cái  thế giới này nơi một

ngày trôi qua không có nỗi buồn bám
đuổi sau lưng. Tôi rất thèm được mơ
mộng trong cái thế giới này trong cái

thế giới này … thế giới này
 
Hà Nôi - 27 /12/2009

 
 

Last modified on 12/29/2008 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC